Imprint

Phần ghi của nhà sản xuất

DALTON COSMETICS GERMANY GmbH

Hauptstraße 6

94571 Schaufling

 

Tel.: +49 (0) 99 04 / 83 100

 

Email: office@dalton-cosmetics.de

Homepage: www.dalton-cosmetics.de

 

Sitz der Gesellschaft: Deggendorf

Geschäftsführer: Albrecht von Alvensleben

Amtsgericht Deggendorf, HR B 2892

USt-IdNr.: DE814663419

C-PHARMACHEM Co. Ltd.

4th Floor, Nam Giao building

261-263 Phan Xich Long

Ho Chi Minh City

 

Điện thoại: +84 (0) 839 / 95 99 56

 

Email: dalton@c-pharmachem.com

Trang chủ: www.dalton-cosmetics.de

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những dữ liệu và thông tin khác trên trang trủ của DALTON COSMETIC GERMANY GmbH được tạo ra với sự thận trọng tối đa và được cập nhật thường xuyên.Tuy nhiên DALTON COSMETICS GERMANY GmbH không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho tính đầy đủ và tính thời sự của thông tin và dữ liệu khác được cung cấp. Những khiếu nại trách nhiệm có thể chống lại DALTON COSMETIC GERMANY Gmb, phát sinh từ việc sử dụng thông tin và dữ liệu được cung cấp đã bị loại trừ, trong phạm vi lỗi được chứng minh không thuộc trách nhiệm của DALTON COSMETIC GERMANY GmbH. Tất cả những lời chào giá tiềm năng có thể thay đổi. DALTON COSMETICS GERMANY GmbH hoàn toàn có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ toàn bộ lời chào giá hoặc vai trò về việc đó mà không thông báo trước.

 

BẢN QUYỀN

Tất cả những hình ảnh, thiết kế, nội dung cũng như các chương trình của trang web này thuộc sự bảo vệ bản quyền chung và quyền sở hữu trí tuệ. Sự phân bố bất cứ loại hình nào (tín hiệu âm thanh analog hay tín hiệu số digital) cũng như việc sử dụng các văn bản hoặc tài liệu tranh ảnh trái phép mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của DALTON COSMETICS GERMANY GmbH.

 

LIÊN KẾT

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hay bảo hành về việc sao chép liên kết đến những trang web khác, ngoài khu vực chịu trách nhiệm của DALTON COSMETICS GERMANY GmbH. Đối với thiệt hại do việc sử dụng thông tin trên những trang web liên kết, chỉ có nhà cung cấp trang web liên kết đó chịu trách nhiệm pháp lý.

 

QUYỀN HÌNH ẢNH

fotolia-©Andrey Kuzmin, fotolia-©Dudarev Mikhail, fotolia-©Konstantin Yuganov, fotolia-©7monarda, fotolia-©Alexander Raths, fotolia-©Argonautis, fotolia-©bajita111122, fotolia-©BestPhotoStudio, fotolia-©Coka, fotolia-©Composer, fotolia-©contrastwerkstatt, fotolia-©DDRockstar, fotolia-©diving matt, fotolia-©Dmitry Sunagatov, fotolia-©ead72, fotolia-©Eskymaks, fotolia-©evgenyatamanenko, fotolia-©evgenyatamanenko, fotolia-©g215, fotolia-©Irochka, fotolia-©JackF, fotolia-©Kalim, fotolia-©Konstantin Yuganov, fotolia-©laurent dambies, fotolia-©Manuel Schäfer, fotolia-©Marina Lohrbach, fotolia-©marinasvetlova, fotolia-©Marko2811, fotolia-©markos86, fotolia-©markuso, fotolia-©Netfalls, fotolia-©Nobilior, fotolia-©Olga Ekaterincheva, fotolia-©Olivier Le Moal, fotolia-©olly, fotolia-©Paul Bodea, fotolia-©Photocreo Bednarek, fotolia-©puhhha, fotolia-©strawfoot, fotolia-©Subbotina Anna, fotolia-©Syda Productions, fotolia-©TrudiDesigns, fotolia-©unpict, fotolia-©Valeriy Lebedev, fotolia-©WavebreakMediaMicro, fotolia-©WunderBild, iStock-©Alex Mhoyan, iStock-©Alltae, iStock-©andipantz, iStock-©Choreograph, iStock-©Courtney Keating, iStock-©dejan750, iStock-©Formeniakowski, iStock-©fotostok_pdv, iStock-©GlonalStock, iStock-©Inga Ivanova, iStock-©iofoto, iStock-©Irochka_T, iStock-©jfybel, iStock-©kemie, iStock-©Liudmyla Supynska, iStock-©mailfor, iStock-©Nadya Lukic, iStock-©Nenia Lanti, iStock-©OGphoto, iStock-©PeopleImages, iStock-©Peshkova, iStock-©peter zelei, iStock-©pixelremix, iStock-©Rike_, iStock-©szefei, iStock-©ValuaVitaly, iStock-©Wavebreak, iStock-©Yuri, iStock-©Yuri_Arcurs, ©WeißbierzeltDeggendorf